Angående höstmöte,

... så har styrelsen även i år beslutat att inte hålla något.
Anledning är brist på frågor att ta upp, samt antalet
deltagare de senaste åren.

Vid angelägna funderingar kring verksamhet och dylikt
går det som medlem utmärkt att höra av sig till någon
i styrelsen, för specifik information i funderingarna.
Övriga frågor skjuts till Årsmötet 2019.

För framtida eventuella höstmöten, har styrelsen kommit fram till
att vi skickar ut kallelser till medlemmar, och en intresseanmälan som
ger minst 10 deltagare, blir en förutsättning för att hålla höstmöte.
Vi återkommer med datum för årsmöte 2019,
väl mött då !/Mvh Sollefteå Bangolfs styrelse.För info till allmänhetsspel:
Torsdag 6e Juni kl 11 2019
öppnar vi igen Välkomna då !!