Inget höstmöte 2017/
Styrelsen
______________________

6e Juni öppnar vi 2018 igen,