KONTAKTPERSONER
 

larspeter_sjodin@hotmail.com

  sollefteabgk@hotmail.com  el  benke@sollefteabangolf.se   per.mattson@bangolf.se, el per@sollefteabangolf.se, om ni vill bli medlem, maila då per, ange namn . personnummer (6 första), tel och bostadsadress   udde79@mail.com, el ludde@sollefteabangolf.se  
 
Lars Peter Sjödin
Bengt-Åke Kallin
Per Mattsson
 
Tomas Lundin
 
070-376 91 75
0620-160 04
070-322 20 81
 
070-368 10 69
 
 
-